Privacybeleid.

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Schoen- en Slotenmakerij Walter

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Schoen- en slotenmakerij Walter. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Schoen- en slotenmakerij Walter verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Schoen- en slotenmakerij Walter, neem dan gerust contact op! info@slotenmakerijwalter.be | IJzerenveld 5 | 2800 Mechelen | BTW: BE0778.595.640 | Schoen- en slotenmakerij Walter is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Jiri Van Hoyweghen.

Doel en gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Schoen- en slotenmakerij Walter. Deze worden hieronder toegelicht.

1) Het versturen van nieuwsbrieven
Schoen- en slotenmakerij Walter stuurt via e-mail (MailChimp) nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Schoen- en slotenmakerij Walter. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2) Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Schoen- en slotenmakerij Walter via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

3) Analytics
De website van Schoen- en slotenmakerij Walter verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Schoen- en slotenmakerij Walter, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1) Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres wordt opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@slotenmakerijwalter.be

2) Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Schoen- en slotenmakerij Walter via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres,... opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3) Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Je rechten en hoe je deze kan uitoefenen.

1) Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Schoen- en slotenmakerij Walter vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Schoen- en slotenmakerij Walter. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2) Recht op wijzigen gegevens
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten wijzigen door Schoen- en slotenmakerij Walter. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3) Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Schoen- en slotenmakerij Walter opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Schoen- en slotenmakerij Walter al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4) Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Schoen- en slotenmakerij Walter vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5) Recht op het indienen van een klacht
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

6) Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Schoen- en slotenmakerij Walter jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@slotenmakerijwalter.be onder toezending van een kopie van je identiteitskaart waarbij de pasfoto, de ID-nummers onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen 20 dagen te reageren.

Plichten

Schoen- en slotenmakerij Walter verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Schoen-en slotenmakerij Walter via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Schoen- en slotenmakerij Walter de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Schoen- en slotenmakerij Walter met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Schoen-en slotenmakerij Walter behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Schoen- en slotenmakerij Walter dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Schoen- en slotenmakerij Walter te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. info@slotenmakerijwalter.be | IJzerenveld 5 | 2800 Mechelen | BTW BE0778.595.640

 

evva akura

EVVA AKURA

Avatar

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Est repudiandae iste sint laboriosam at, ab asperiores alias excepturi cumque sit amet error ratione sequi nulla recusandae maiores cum quod autem.